Çevre ve İş Sağlığı Politikası

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ESRAY, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak, çevre insan sağlığı ve doğal kaynakları korumayı, değişen koşullarda sistemimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve sistem performansımızı sürekli olarak arttırmayı hedef seçmiştir.

Bu amaçla;

 Tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sırasında olumsuz çevresel etkileri ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indirecek malzeme ve teknolojileri seçeceğiz,

 Faaliyetlerimizde iş kazaları hastalıklar ve meslek hastalıklarına yol açacak tehlikeleri tespit edip, riskleri yöneteceğiz,

 Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemleri geliştireceğiz,

 Enerji ve doğal kaynakları daha etkin bir şekilde kullanacağız,

 Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almaya, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulamaya çalışacağız,

 Çalışanların, misafirlerin, taşeronların uyarılarına uyacak, danışma ve katılıma uygun bir ortam sağlayacağız,

 Tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımızı çevre iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artması çalışmalarını güvenli ve verimli şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla bilinç artırıcı faaliyetler düzenleyeceğiz, eğiteceğiz,

 Yeni yatırımlarda çevresel etkileri iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate alacağız,

 Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyacağız,

 Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, zararları en az düzeye indirecek tedbirleri uygulayacağız,

 Çalışanlar, misafirler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartlarını oluşturacağız.

İşyerimizdeki tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Her müdürlük ve tüm proses sahipleri kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Toplum tarafından güvenilir, güçlü, saygın ve çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli ve kalıcı geliştirmeyi sağlayan bir işletme olarak görülmek için ESRAY ailesinin tüm fertlerinin çevreyi koruma iş sağlığı ve güvenliği risklerini sürekli göz önünde tutma çabalarını sürdüreceğine inancımı bildirir, çevreyi koruma anlayışımızın yaşamımıza, ilişkilerimize ve işimize ışık tutmasının devamını dilerim.