ECM Bakım Politikası

  •  Vagonların teknik hizmet servisi için, standartlara uygun, kaliteli, zamanında teslim ilkesine uyarak ve uygun fiyat avantajı sağlayarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayız,
  • Çalışanlarımızın sağlığı ve çevrenin korunması için maddi ve insani kaynaklarımızı seferber ederek ve kalite bilincinin var olmasını sağlayarak tüm çalışanların sürekli gelişmelerini sağlamalıyız,
  • Kuruluş olarak, her alanda sürekli iyileşme ve gelişme sağlamalıyız,
  • Kalite bilincinin artırılması için tedarikçilerimiz ile birlikte koordineli çalışma içerisinde bulunmalıyız,

Bakım politikası olarak belirlenmiştir.